Bostadsrätt HSB 67 m2

Adress – Malmbergsvägen 9 A, 982 36 Gällivare Två rum och kök – 67 m2 – våning tre – hiss, inglasad balkong Månadsavgift – 4477 + el 400 + basutbud ComHem 125. Ny tvättmaskin installerad 2017-12-01, ingår i överlåtelsen. Nya vitvaror ”Cylinda” samt nya skåp installerade 2019-09-01. Nytt Härjedalskök installerad 2016-05-01.

I grannhuset finns gemensam bastu med rekreationsrum samt tvättstuga.

Budgivning med fri prövningsrätt. Utgångspris 695 000 SKr. OBS höjning av bud måste göras med minst 10 000 kr för att beaktas OBS Bud kan lämnas som sms eller genom telefon på 070 534 17 49.

Visning av lägenhet sker Onsdag 11 mars, Torsdag 12 mars och Onsdag 18 mars och under tiden 18.00 — 18.30

Budgivare identifierar sig med ett nummer som är lika med dina två sista siffror i ditt telefonnummer.

Bud lämnat med 696 000 kr av nr…..59. 2 mars kl 14.37.

Nuvarande högsta bud 698 000 lämnad av nr …..68 2 mars kl 18.27

Nästa bud måste uppgå till 700 000 kr och därefter måste varje höjning ske med 10 000 kr.

Högsta budet uppgår till 700 000 kr lämnad av nr …….59 3 mars

Bud lämnad med 710 000 kr av nr ……….02.

Bud har lämnats av nr ……66 med 740 000 kr

Bud har lämnats av nr ……02 med 760 000 kt (12/3, 9.28

Högsta budet 780 000 kr har lämnats av nr …..66 (17/3 13.10)

Bud har lämnats med 800 000 kr av nr ….02 (17/3 14.42)

Bud har lämnats med 810 000 kr av nr…..84 (18/3 10.10)

Ledande bud 820 000 kr har lämnats av nr …..02 (18/3 14.47)

Bud har lämnats med 830 000 kr av nr……59 (18/3 18.15)

OBS BUDGIVNING KOMMER ATT AVSLUTAS 15.00, OM DU SOM BUDGIVARE LÄMNAT ETT BUD INOM 5 MINUTERS INTERVALLET FÖRE 15.00 SÅ FÖRLÄNGS BUDGIVNINGSTIDEN AUTOMATISKT MED 10 MINUTER OCH UNDER DEN TIDEN KAN ALLA BUDGIVARE LÄMNA NYTT BUD OBS.

Nytt högsta bud 850 000 kr har inlämnats av nr……02.

Bud har lämnats med 860 000 kr av nr…….59 (19/3 11.01)