Kategoriarkiv: Skogsfastigheter

Stor sjötomt i Gällivare till salu

Endast 2 km från Dundrets korsningen mot Porjus på höger sida av vägen ligger det byggbara markområdet på 11 250 kvm och med en egen lång strandlinje.

En investering har skett i egen borrad brunn, med mycket god vattenkvalitet och förmåga att försörja ett flertal hushåll med källvatten.

Fastigheten är ansluten till elnätet.

God kommunikation in till Gällivare tack vare att fastigheten har väg fram till Porjusvägen som bara ligger ungefär 50 meter från fastighetsgränsen. Tack vare en hög sandvall och skog skärmas fastigheten mycket effektivt av från allt vägljud.

Fastighetens officiella beteckning är Gällivare Gällivare 1:13. Taxeringsvärde för markområde uppgår till 862 000 kr.

I närområde har försäljning skett av Gällivare 25:8 (2234 kvm, pris 1.000.000) Gällivare 1:34 (1479 kvm, pris 500.000).

Prisförslag 300 kr / kvm eller högstbjudande (ej lägre pris än 270 kr / kvm).

Besök kan göras på fastigheten utan någon förhandsanmälan om du därefter önskar erhålla ytterligare uppgifter eller lämna ett bud så är du välkommen att kontakta mig.

Bruno Videberger,  Apelqvistvägen 15, 982 35 Gällivare.

0970 143 17

Tillfartsväg till markområde

SKOGSFASTIGHET Gällivare Kilvo 4:3 (341,02 ha)

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR OCH UPPLYSNINGAR

Lantbruksenheten som är obebyggd (kod 110) består av 9 st skiften belägna omkring Kilvo.

Belägenhet & vägbeskrivning

Se nedanstående översiktskartor / områdeskarta.  4 mil från Gällivare, körtid ungefär 30 minuter.

Beskrivning

Taxeringsvärde för hela Lantbruksenheten uppgår till 1 586 000 SEK varav skogsmark 1511000 SEK (193 ha), Skogsimpediment 75 000 SEK (145 ha), övrig mark 3 ha.

Skogstillstånd enligt skogsstyrelsen beståndsmetod visa att produktiv skogsmark uppgår till 148,8 ha, hänsynsmark 29,4 ha samt skogsimpediment 172,1 ha. Virkesbeståndet uppskattas till 8992 m3sk.

Jakt & fiske & skattetal

Till fastigheten hör andel motsvarande skattetal 1/16 mantal i Gällivare Allmänninsskogen 1:1. Älgjakts tilldelning 2018 4 vuxna 4 kalvar. Allmänningsbidrag erhölls under inkomstår 2018 med 11.000 kr

Försäljningssätt 

Fastigheten säljs genom budgivning med fri prövningsrätt. Avslut av budgivningstid ej fastställd. Efter fastställd datum och tid för bud avslut gäller följande: om ett bud lämnas inom 10 minuters intervallet före budgivningsslut eller inom 10 minuters perioden från senast lämnade bud efter bud avslutsklockslag så förlängs budgivning automatiskt med ytterligare 10 minuter, höjning av bud skall alltid ske med ett lägsta belopp av 10 000 kr för att detta skall beaktas. Hela budgivningsprocessen sker genom SMS i mobil 070 534 17 49 eller till det fasta telefonnumret muntligt 0970 143 17, högsta bud tillkännages på hemsida www.videberger.se och på det mobilnummer som du har lämnat i samband med ditt egna första bud.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträdesdag

Tillträde efter överenskommelse.

Belåning

Fastigheten kan övertas fri från lån, Inteckning / pantbrev saknas.

Servitut / Rättigheter

Avtalsservitut för två kraftledningar finns. tre stycken official servitut finns med ändamål väg. Ledningsrätt för optisk fiberkabel inskriven.

Besiktning och undersökningsplikt 

Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Skogsbruksplan är upprättad och beskrivs nedan. Det åligger köparen att själv kontrollera angivna uppgifter genom en fysisk / okulär besiktning av skogen.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontrakt kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektsbeskrivningen om uppgifter i objektsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridiskt person. För förvärvare som är privatperson och boende inom Gällivare kommun sedan 1 år krävs inte förvärvstillstånd. För övriga gäller kravet om tillstånd till förvärvet enigt nämnda lag då egendomen är belägen inom glesbygd.

Prisidè  *****Budstart / Utgångspris 1 800 000 SEK.

Bud har lämnats av nr 48 med 1.100.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 75 med 1.200.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.300.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.310.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.350.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.500.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.520.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.600.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.610.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.650.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.660.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.700.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.710.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.730.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.750.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.800.000 SEK

Budgivningen är avslutad

Frågor / upplysningar rörande fastigheten / försäljningen samt intresseanmälan och bud kan lämnas löpande till                                  Bruno Videberger 0970 143 17; 070 534 17 49

 

SKOGSFASTIGHET Gällivare Mosebacke 1:2 ( 143 ha )

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR OCH UPPLYSNINGAR

Fastigheten består av 4 skiften belägna i Gällivare Kommun, skifte 1 Mukkavaara (sid 8), skifte 2 Raatukkavaara (sid 9), skifte 3 Koutojärvi (sid 10) och skifte 4 Skrövån (sid 11).  Fastigheten har andel i Gällivare allmänning,skattetal typ mantal 7 / 128.

Belägenhet & vägbeskrivning.

Se nedanstående kartor.

Beskrivning

Beskrivning av fastighetens skogstillstånd redovisas på nedanstående handlingar upprättade av skogsstyrelsen.

Skog

Fastighetens virkesförråd har beräknats uppgå till 5105 m3sk på fastighetens skogsmarksareal 69 ha.

Jakt & fiske

Jakträtt medföljer, Ingår i dag i älglicensområde.

Försäljningssätt

Fastigheten sälj genom budgivning med fri prövningsrätt. Budgivnings avslut har inte bestämts, Generellt gäller när dag och tid om budavslut har bestämts att om om ett bud lämnas inom 10 minuters intervallet före budgivningsslut eller inom 10 minuters perioden från senast lämnade bud efter angivet klockslag så förlängs budgivning automatiskt med ytterligare 10 minuter, höjning av bud skall alltid ske med ett lägsta belopp av 10 000 kr för att detta skall beaktas. Hela budgivnings processen sker genom SMS i mobil 070 534 17 49 eller till det fasta telefonnumret 0970 – 143 17, högsta gällande bud tillkännages på hemsida www.videberger.se  och på det mobilnummer som du har lämnat i samband med ditt egna första bud.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträdesdag

Tillträde efter överenskommelse.

Belåning

Fastigheten kan övertas fri från lån och inteckningar.

Servitut / Rättigheter

3 st Ledningsrätter    –  Tele, Starkström, Tele optisk fiberkabel                                          ,

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på  ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Skogsbruksplanen är upprättad och beskrivs nedan. Det åligger köparen att själv kontrollera angivna uppgifter genom en fysisk/okulär besiktning av skogen.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektbeskrivningen om uppgifter i objektbeskrivning avviker från verkliga förhållanden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. För förvärvare som är privatperson och boende inom Gällivare kommun sedan 1 år krävs inte förvärvstillstånd. För övriga gäller kravet om tillstånd  till förvärvet enligt nämnda lag då egendomen är belägen inom glesbygd.

Prisidé   *****   Budstart / Utgångspris 1 000 000 kr och som är det lägsta pris som kan godtas.

Högsta budet 15/5 -19   800.000 kr lämnad av nr 74

Högsta budet 15/5 -19   810.000 kr lämnad av nr 61

Högsta budet 19/9 -19   850.000 kr lämnad av nr 61

Budgivning är avslutad

Bud kan lämnas kontinuerligt. 

Ytterligare upplysningar rörande försäljningen kan erhållas genom

 Bruno Videbeger, Apelqvistvägen 15, 982 35 Gällivare,  Tel. 0970  – 143 17.

 Uppgifter och information finns på www.videberger.se

Annons sker på Blocket Villo&Radhus säljes

 

Gällivare november 2018

Bruno Videberger