Författararkiv: admin

Stor sjötomt i Gällivare till salu

Endast 2 km från Dundret korsningen mot Porjus på höger sida av vägen ligger det byggbara markområdet på 11 250 kvm och med en egen lång strandlinje.

En investering har skett i egen borrad brunn, med mycket god vattenkvalitet och förmåga att försörja ett flertal hushåll med källvatten.

Fastigheten är ansluten till elnätet.

God kommunikation in till Gällivare tack vare att fastigheten har väg fram till Porjusvägen som bara ligger ungefär 50 meter från fastighetsgränsen. Tack vare en hög sandvall och skog skärmas fastigheten mycket effektivt av från allt vägljud.

Fastighetens officiella beteckning är Gällivare Gällivare 1:13. Taxeringsvärde för markområde uppgår till 1 047 000 kr.

I närområde har försäljning skett av Gällivare 25:8 (2234 kvm, pris 1.000.000) Gällivare 1:34 (1479 kvm, pris 500.000).

Prisförslag 300 kr / kvm eller högstbjudande.

Besök kan göras på fastigheten utan någon förhandsanmälan om du därefter önskar erhålla ytterligare uppgifter eller lämna ett bud så är du välkommen att kontakta mig.

Bruno Videberger,  Apelqvistvägen 15,  98235 Gällivare.

0970 143 17

Tillfartsväg till markområde

 

 

Bostadsrätt HSB 67 m2

Adress – Malmbergsvägen 9 A, 982 36 Gällivare Två rum och kök – 67 m2 – våning tre – hiss, inglasad balkong Månadsavgift – 4477 + el 400 + basutbud ComHem 125. Ny tvättmaskin installerad 2017-12-01, ingår i överlåtelsen. Nya vitvaror ”Cylinda” samt nya skåp installerade 2019-09-01. Nytt Härjedalskök installerad 2016-05-01.

I grannhuset finns gemensam bastu med rekreationsrum samt tvättstuga.

Budgivning med fri prövningsrätt. Utgångspris 695 000 SKr. OBS höjning av bud måste göras med minst 10 000 kr för att beaktas OBS Bud kan lämnas som sms eller genom telefon på 070 534 17 49.

Visning av lägenhet sker Onsdag 11 mars, Torsdag 12 mars och Onsdag 18 mars och under tiden 18.00 — 18.30

Budgivare identifierar sig med ett nummer som är lika med dina två sista siffror i ditt telefonnummer.

Bud lämnat med 696 000 kr av nr…..59. 2 mars kl 14.37.

Nuvarande högsta bud 698 000 lämnad av nr …..68 2 mars kl 18.27

Nästa bud måste uppgå till 700 000 kr och därefter måste varje höjning ske med 10 000 kr.

Högsta budet uppgår till 700 000 kr lämnad av nr …….59 3 mars

Bud lämnad med 710 000 kr av nr ……….02.

Bud har lämnats av nr ……66 med 740 000 kr

Bud har lämnats av nr ……02 med 760 000 kt (12/3, 9.28

Högsta budet 780 000 kr har lämnats av nr …..66 (17/3 13.10)

Bud har lämnats med 800 000 kr av nr ….02 (17/3 14.42)

Bud har lämnats med 810 000 kr av nr…..84 (18/3 10.10)

Ledande bud 820 000 kr har lämnats av nr …..02 (18/3 14.47)

Bud har lämnats med 830 000 kr av nr……59 (18/3 18.15)

OBS BUDGIVNING KOMMER ATT AVSLUTAS 15.00, OM DU SOM BUDGIVARE LÄMNAT ETT BUD INOM 5 MINUTERS INTERVALLET FÖRE 15.00 SÅ FÖRLÄNGS BUDGIVNINGSTIDEN AUTOMATISKT MED 10 MINUTER OCH UNDER DEN TIDEN KAN ALLA BUDGIVARE LÄMNA NYTT BUD OBS.

Nytt högsta bud 850 000 kr har inlämnats av nr……02.

Bud har lämnats med 860 000 kr av nr…….59 (19/3 11.01)

Tomt med byggnader

Småhusfastigheten Gällivare Nilivaara 8:17 sälja genom anbudsförfarande till högstbjudande.

Småhusenhet med ett byggnadsvärde under 50 000 kr (kod 213), taxeringsvärde på mark 2018, 26 000 kr

Fastigheten utgörs av ett markområde om 6 396 kvm och med tre timrade byggnader – bostadsbyggnad, ladugård / förrådsbyggnad samt en lada. Byggnader är i behov av renovering / reparation samt förbättring av isolering och fönster…….. Kommunalt vatten året om samt kommunalt avlopp.Ansluten till El nät.

Fastigheten ligger 56 km från Gällivare och 220 meter från Nilivaara fotbollsplan på höger sida av vägen.

Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning och att det inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektsbeskrivningen om uppgifter i objektsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden. Tillträde kan erhållas till fastigheten omgående om så önskas.

Bilder på fastigheten och byggnader kommer läggas in under vecka 36.

Prisidé 250 000 kr 

 

SKOGSFASTIGHET Gällivare Kilvo 4:3 (341,02 ha)

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR OCH UPPLYSNINGAR

Lantbruksenheten som är obebyggd (kod 110) består av 9 st skiften belägna omkring Kilvo.

Belägenhet & vägbeskrivning

Se nedanstående översiktskartor / områdeskarta.  4 mil från Gällivare, körtid ungefär 30 minuter.

Beskrivning

Taxeringsvärde för hela Lantbruksenheten uppgår till 1 586 000 SEK varav skogsmark 1511000 SEK (193 ha), Skogsimpediment 75 000 SEK (145 ha), övrig mark 3 ha.

Skogstillstånd enligt skogsstyrelsen beståndsmetod visa att produktiv skogsmark uppgår till 148,8 ha, hänsynsmark 29,4 ha samt skogsimpediment 172,1 ha. Virkesbeståndet uppskattas till 8992 m3sk.

Jakt & fiske & skattetal

Till fastigheten hör andel motsvarande skattetal 1/16 mantal i Gällivare Allmänninsskogen 1:1. Älgjakts tilldelning 2018 4 vuxna 4 kalvar. Allmänningsbidrag erhölls under inkomstår 2018 med 11.000 kr

Försäljningssätt 

Fastigheten säljs genom budgivning med fri prövningsrätt. Avslut av budgivningstid ej fastställd. Efter fastställd datum och tid för bud avslut gäller följande: om ett bud lämnas inom 10 minuters intervallet före budgivningsslut eller inom 10 minuters perioden från senast lämnade bud efter bud avslutsklockslag så förlängs budgivning automatiskt med ytterligare 10 minuter, höjning av bud skall alltid ske med ett lägsta belopp av 10 000 kr för att detta skall beaktas. Hela budgivningsprocessen sker genom SMS i mobil 070 534 17 49 eller till det fasta telefonnumret muntligt 0970 143 17, högsta bud tillkännages på hemsida www.videberger.se och på det mobilnummer som du har lämnat i samband med ditt egna första bud.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträdesdag

Tillträde efter överenskommelse.

Belåning

Fastigheten kan övertas fri från lån, Inteckning / pantbrev saknas.

Servitut / Rättigheter

Avtalsservitut för två kraftledningar finns. tre stycken official servitut finns med ändamål väg. Ledningsrätt för optisk fiberkabel inskriven.

Besiktning och undersökningsplikt 

Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Skogsbruksplan är upprättad och beskrivs nedan. Det åligger köparen att själv kontrollera angivna uppgifter genom en fysisk / okulär besiktning av skogen.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontrakt kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektsbeskrivningen om uppgifter i objektsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridiskt person. För förvärvare som är privatperson och boende inom Gällivare kommun sedan 1 år krävs inte förvärvstillstånd. För övriga gäller kravet om tillstånd till förvärvet enigt nämnda lag då egendomen är belägen inom glesbygd.

Prisidè  *****Budstart / Utgångspris 1 800 000 SEK.

Bud har lämnats av nr 48 med 1.100.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 75 med 1.200.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.300.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.310.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.350.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.500.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.520.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.600.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.610.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.650.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.660.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.700.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.710.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.730.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 61 med 1.750.000 SEK

Högsta bud har lämnats av nr 16 med 1.800.000 SEK

Budgivningen är avslutad

Frågor / upplysningar rörande fastigheten / försäljningen samt intresseanmälan och bud kan lämnas löpande till                                  Bruno Videberger 0970 143 17; 070 534 17 49

 

MINNESTALLRIK från Gällivare

 

Minnestallrik från Gällivare nummer 1 – 6,

Kan hämtas hos Bruno Videberger till ett kontantpris av 150 kr. Om tallrik skall skickas                    så kan det göras till ett total pris av 300 kr.

Tallrik nr 5 1983 – VÄDERKVARN Vid infarten från Porjus, högt uppe på en skogsklädd höjd, kvarnbacken, ligger Sveriges nordligaste väderkvarn. Den uppfördes ursprunligen i Byn Yrttivaara på 1860 talet. Intill kvarnen ligger hembygdsområdet. Området förvaltas av Gällivare hembygdsförening. Motivet har tecknats av Jorma Räisänen efter foto. Tallriken tillverkas i begränsad upplaga av Gustavsberg.

Tallrik nr 4 1982 – Kaitumkapellet Kapellet byggdes 63-64 som minnesmärke över Dag Hammaskjölds insatser för freden. Grundformen är hämtad från den lapska kåtan. Kajtums slöjdare prydde kapellet med sameslöjd. Anhöriga till Dag Hammarskjöld akänkte kyrkklockan. På´klockan finns följande inskription ”ETT LANDSKAP KAN SJUNGA OM GUD” Den 2 augusti 1964 invigdes kapellet av biskop Ivan Hylander. Kapellet är rest i fjällvärden. Motivet har tecknats av Jorma Räisänen efter foto. Tallriken är tillverkad i begränsad upplaga av Gustavsberg.

Tallrik nr 6 1984 – Gamla Tingshuset byggdes 1889 på nuvarande komunkontorets tomt. Arkitekt var Carl Österman. I tinshuset hölls tingssammanträden och sockenstöämmorna. Tingshuset revs sommaren 1953. Motivet har tecknats av Jorma Räisänen efter teckning av Eje Åsbrink. Tallriken är tillverkad i begränsad upplaga av Gustavsberg

Talrik nr 2 1980 – Gruvspel Kapten. Högst uppe i Malmberget i Kapten kan detta gruvspel beskådas och som är uppförd 1914. 1:a skipen gick i mars månad. I skipen kuinde lastning ske upp till 5 ton och då var hastigheten 3 m/s. Dubbelt så snabbt och dubbelt så stor last än tidigare. Spelet såg giganitskt och besöktes av många delegationer. Tusen ton malm per skift klarade skipen. På 1950 – talet hade spelet tjäntat ut. Spelet användes därefter i begränsad omfattning för persontransport fram till slutet av -60 talet. Motivet har tecknats av Jan Sandblom efter foto. Tallriken har tillverkats i begränsad upplaga av Gustavsberg.

Tallrik nr 3 1981 – Fjällnäs slott. Byggnaden uppfördes av överste C.O Bergman i slutet av 1880 -talet. Fjällnäs blev disponentbostad för Gellivare Malmfält. Under slottets storhetstid besöktes det av Kung Oscar II 1894 och samma år även av Svensk Riksdagen. På Fjällnäs kan man beundra den dåtida Snickarglädjen. Slottet ligger i en vacker naturpark. Motivet har tecknats av Jan Sandblom efter foto. Tallriken är tillverkad i begränsad upplaga av Gustavsberg.

Tallrik nr 1 1979 – Lappkyrkan. Lappkyrkan även kallad ”ettöreskyrkan” fick namnet efter att kung Fredrik år 1739 befallde att ”Hwart matlag i hela Sveriges rike skulle samla in 1 öre silvwermynt” i fyra år. Året därefter startade kykobygget. Fjällsippan i motivet är en typisk fjällblomma. Motivet har tecknats av Sven Jonson efter foto. Tallriken har tillverkats i begränsad upplaga av Gustavsberg

 

Alu – Fälgar

Fyra stycken aluminium fälgar passande till Volvo, (fälg 8Jx18H2,  ET49)

I dag är fälg monterad med däck kod 235/40ZR18,  93Y

Begärt pris 1000 kr / st  totalt 4000 kr. Endast kontantbetalning vid överlämnandet av fälgar. Inga bytes förslag godtas

Alla 4 fälgar

Fälg ett från vänster

Fälg två från vänster

Fälg tre från vänster

Fälg fyra från vänster

SKOGSFASTIGHET Gällivare Mosebacke 1:2 ( 143 ha )

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR OCH UPPLYSNINGAR

Fastigheten består av 4 skiften belägna i Gällivare Kommun, skifte 1 Mukkavaara (sid 8), skifte 2 Raatukkavaara (sid 9), skifte 3 Koutojärvi (sid 10) och skifte 4 Skrövån (sid 11).  Fastigheten har andel i Gällivare allmänning,skattetal typ mantal 7 / 128.

Belägenhet & vägbeskrivning.

Se nedanstående kartor.

Beskrivning

Beskrivning av fastighetens skogstillstånd redovisas på nedanstående handlingar upprättade av skogsstyrelsen.

Skog

Fastighetens virkesförråd har beräknats uppgå till 5105 m3sk på fastighetens skogsmarksareal 69 ha.

Jakt & fiske

Jakträtt medföljer, Ingår i dag i älglicensområde.

Försäljningssätt

Fastigheten sälj genom budgivning med fri prövningsrätt. Budgivnings avslut har inte bestämts, Generellt gäller när dag och tid om budavslut har bestämts att om om ett bud lämnas inom 10 minuters intervallet före budgivningsslut eller inom 10 minuters perioden från senast lämnade bud efter angivet klockslag så förlängs budgivning automatiskt med ytterligare 10 minuter, höjning av bud skall alltid ske med ett lägsta belopp av 10 000 kr för att detta skall beaktas. Hela budgivnings processen sker genom SMS i mobil 070 534 17 49 eller till det fasta telefonnumret 0970 – 143 17, högsta gällande bud tillkännages på hemsida www.videberger.se  och på det mobilnummer som du har lämnat i samband med ditt egna första bud.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträdesdag

Tillträde efter överenskommelse.

Belåning

Fastigheten kan övertas fri från lån och inteckningar.

Servitut / Rättigheter

3 st Ledningsrätter    –  Tele, Starkström, Tele optisk fiberkabel                                          ,

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på  ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Skogsbruksplanen är upprättad och beskrivs nedan. Det åligger köparen att själv kontrollera angivna uppgifter genom en fysisk/okulär besiktning av skogen.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektbeskrivningen om uppgifter i objektbeskrivning avviker från verkliga förhållanden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. För förvärvare som är privatperson och boende inom Gällivare kommun sedan 1 år krävs inte förvärvstillstånd. För övriga gäller kravet om tillstånd  till förvärvet enligt nämnda lag då egendomen är belägen inom glesbygd.

Prisidé   *****   Budstart / Utgångspris 1 000 000 kr och som är det lägsta pris som kan godtas.

Högsta budet 15/5 -19   800.000 kr lämnad av nr 74

Högsta budet 15/5 -19   810.000 kr lämnad av nr 61

Högsta budet 19/9 -19   850.000 kr lämnad av nr 61

Budgivning är avslutad

Bud kan lämnas kontinuerligt. 

Ytterligare upplysningar rörande försäljningen kan erhållas genom

 Bruno Videbeger, Apelqvistvägen 15, 982 35 Gällivare,  Tel. 0970  – 143 17.

 Uppgifter och information finns på www.videberger.se

Annons sker på Blocket Villo&Radhus säljes

 

Gällivare november 2018

Bruno Videberger

 

 

 

Säljes 50-tals moped

 

50-tals moped av märke Apollo säljes – alla delar i mopeden är original delar, ingen rost, tanklock saknas. Säljes för 6000 kr, endast kontantbetalning vid överlämnandet av moped.

Mopeden säljes till ett lägsta pris av 6000 kr eller till högstbjudande, inga bytesförslag godtas. Moped kan visas i Gällivare / Överkalix / Luleå. 

Apollo Apell tillverkad av M. Berlin & Co. AB Värnamo1958. Zundapp-motor 2-takts cylindervolym 50 cc, effekt 0,8 hp. Kompression 1:65. Vändspolning med flat kolv. Oljeblandat bränsle. Bing 1/9/9 förgasare med luftfilter och startautomat. Svänghjuls magnet. 2 – växlad, torr koppling med tre juridlameller. Kedjedrivning på bakhjulet. Framgaffeln fjädrande av bottenlänktyp. Bakhjulsfädring av svängarmstyp med fjädrarna inbyggda i två tuber. Däck 24×2″. Apollos specialla #helikopterram#.Topprestanda 30 km/tim. Riktpris 800 kr (juli 1958).