Tomt med byggnader

Småhusfastigheten Gällivare Nilivaara 8:17 sälja genom anbudsförfarande till högstbjudande.

Småhusenhet med ett byggnadsvärde under 50 000 kr (kod 213), taxeringsvärde på mark 2018, 26 000 kr

Fastigheten utgörs av ett markområde om 6 396 kvm och med tre timrade byggnader – bostadsbyggnad, ladugård / förrådsbyggnad samt en lada. Byggnader är i behov av renovering / reparation samt förbättring av isolering och fönster…….. Kommunalt vatten året om samt kommunalt avlopp.Ansluten till El nät.

Fastigheten ligger 56 km från Gällivare och 220 meter från Nilivaara fotbollsplan på höger sida av vägen.

Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning och att det inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot förmedlaren eller den som upprättat objektsbeskrivningen om uppgifter i objektsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden. Tillträde kan erhållas till fastigheten omgående om så önskas.

Bilder på fastigheten och byggnader kommer läggas in under vecka 36.

Prisidé 250 000 kr